Πριν και Μετά

Κ. Καραμανλή, Ανάληψη

Ενα μοντέρνο και νεανικό διαμέρισμα που μεταμορφώθηκε πλήρως. Η σχεδίαση του υιοθετεί απλές γραμμές με σύγχρονα υλικά.

Αναδιαμόρφωση εσωτερικού λειτουργικού χώρου.