Σχετικά με την Εταιρεία

Επωνυμία: RENOVART CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: RENOVART

Δραστηριότητα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000

Διεύθυνση: Αγγελάκη 3, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 147666606000

ΑΦΜ: 801042212

ΔΟΥ: Δ' Θεσσαλονίκης

Δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310234534

Email: [email protected]

 

ΜΕΛΗ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ)

Τούρτας Ιωάννης, Κασσανδρέως 9, Θεσσαλονίκη 54248, συμμετέχει κατά 100% με 10.000€ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1€, συνολικής αξίας 10.000€, τα οποία και έχει καταβάλει. Ο μοναδικός Εταίρος ευθύνεται μέχρι το ύψος του κεφαλαίου που έχει καταβάλει. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του Νόμου, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Εταιρεία με την περιουσία της.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Τούρτας Ιωάννης, Κασσανδρέως 9, Θεσσαλονίκη 54248

Τηλεφωνά επικοινωνίας: 6948542539

Email: [email protected]