Οι Υπηρεσίες μας

Διακόσμηση

Μικρές διακοσμητικές πινελιές μπορούν να προσδώσουν στο χώρο σας ιδιαίτερη αξία! Εξίσου σημαντικό, όμως, ρόλο διαδραματίζει και η κατάλληλη διαρρύθμιση.

Προτάσεις διαρρύθμισης

Αποτυπώνουμε το εσωτερικού του χώρου σας και σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για την ανακατασκευή του. Παρατηρώντας το σύνολο και τα επί μέρους στοιχεία του, κατανοώντας τη δομή και τον τρόπο κατασκευής, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία κατόψεων και φωτορεαλιστικών σχεδίων, με σκοπό να σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε καλύτερα τις υπάρχουσες επιλογές και να καταλήξετε στην πλέον ιδανική λύση για τις δικές σας ανάγκες. Η ορθότητα της απεικόνισης, η ποιότητα και πληρότητα της σχεδίασης, καθώς και η παρουσίαση και το ύφος των σχεδίων, αποτελούν συμμάχους στην προσπάθεια αυτή. Η Renovart είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει και να αναλάβει την τελική υλοποίηση.