Όροι χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας – πολιτική απορρήτου

 • Η παρούσα ιστοσελίδα ως κύριο σκοπό έχει την πληροφόρηση του επισκέπτη, την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους χρήστες, την επικοινωνία/προβολή/προώθηση πιθανών προσφορών & υπηρεσιών κλπ.
 • Η παραμονή και περιήγηση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή ΌΛΩΝ των όρων χρήσης της.
 • Οι επισκέπτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους κατά τη διάρκεια της περιήγησης τους στην ιστοσελίδα.
 • Η προσπάθεια ή/και οι τροποποιήσεις και οι μεταβολές των περιεχομένων της ιστοσελίδας από μη εγκεκριμένους χρήστες/επισκέπτες απαγορεύεται.
 • Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι δε θα καταβάλουν προσπάθειες εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού, κώδικα, αρχείων, διαφημίσεων, παράνομη χρήση των περιεχομένων κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας/εταιρείας για κάθε πιθανή ζημία. Η μη ενάσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τους δικαιούχους δε συνεπάγεται την παραίτηση τους.
 • Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (π.χ. σήματα/λογότυπα, κείμενα, αρχεία, εταιρικές φωτογραφίες κλπ) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, προστατεύονται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο και δε δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο αναπαραγωγής, αντιγραφής, διανομής, τροποποίησης ή/και εμπορίου.
 • Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή/και ευθύνεται για τα περιεχόμενα και την ασφάλεια πιθανών εξωτερικών συνδέσμων τρίτων (links) εντός της ιστοσελίδας.
 • Η εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης της ιστοσελίδας απαλλαγμένης από ψηφιακούς ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικά.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και με ταυτόχρονη ενημέρωση της κωδικοποίησης του παρόντος εντύπου.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των περιεχομένων της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.
 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, για πιθανές παραλήψεις και για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν.
 • Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τήρησης των κανονισμών διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία έκδοσης: 29/06/2018 | Έκδοση: Πρώτη | Renovart.gr